Sponsors

Er zijn al organisaties die momenteel investeren in het succes van Lara. Zij geloven in haar als topsporter en zijn bereid haar te steunen door hun diensten of middelen aan te bieden. Het zijn onder andere deze mensen die zorgen dat Lara haar volledige potentieel shorttrackster kan benutten. Zonder sponsors immers geen topsport. 

Hieronder een korte introductie van de organisatie’s die momenteel in Lara investeren. Achter deze organisaties zitten inspirerende mensen die de sport en Lara een warm hart toedragen. Mocht u nou ook bij deze lijst willen behoren. Ga dan naar de pagina Investeren.

Filiorum Future

In het Westland wonen veel getalenteerde kinderen en jongeren. Niet altijd is hun omgeving financieel krachtig genoeg om hun talent te laten opbloeien. Stichting Filiorum Future helpt hen op weg.

Stichting Versare

Het doel van stichting Versare is om zonder winstoogmerk het geestelijke en/of lichamelijke welbevinden van individuen of groepen te bevorderen. Tevens is het doel om culturele activiteiten voor of door hen te bevorderen. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting opereert nationaal en internationaal, met een voorkeur voor Westland.

EVO Skate